Pomůžeme vám s výběrem

Snímače a měřiče CO2

Měření a regulace hladiny CO2 je vedle měření a regulace relativní vlhkosti a teploty jedním ze základních kroků k šetření energie a vytvoření tzv. pohody prostředí, ať už v chytrých domácnostech a kancelářských budovách nebo chovech a při transportu hospodářských zvířat.

Snímače a alarmy CO2 od E+E Elektronik najdou široké uplatnění, od školních a veřejných budov přes nejnáročnější aplikace v zemědělství, řízení procesů a kolejových vozidlech až po OEM. Snímací prvky využívají technologii senzoru NDIR s dvojitou vlnovou délkou, kdy se provádí autokalibrace při každém měřeném vzorku, a vynikají především dlouhodobou odolností a stabilitou. A to i ve stížených podmínkách, jaké jsou v líhních a chovech drůbeže nebo ve sklenících.


Proč měřit CO2?

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) značený chemickým vzorcem CO2 je složkou zemské atmosféry. Ačkoli je oxid uhličitý plyn bez barvy a bez zápachu, jeho zvýšená koncentrace ve vzduchu v místnosti vede u člověka k únavě a poklesu schopnosti se soustředit. V uzavřených prostorách s vysokou hustotou osob, jakými jsou konferenční sály nebo divadla, je negativní vliv CO2 na lidský organismus evidentní.

Koncentrace CO2 je důležitým parametrem pro zajištění kvality vzduchu v budovách a průmyslové řízení procesů. Vysoké hladiny CO2 se používají například v zemědělství, mrazírnách nebo pivovarnictví, kde úniky pak mohou být nebezpečné pro personál a vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření.

Přehled významných hodnot koncentrace CO2:
  • 40 000 ppm (4 %) - vzduch vydechovaný člověkem (20 litrů CO2 za hodinu)
  • 5 000 ppm (0,5 %) - limitní koncentrace CO2 na pracovišti
  • > 1 000 ppm - únava, snížená pozornost a soustředěnost
  • 1 000 ppm - doporučená maximální hladina CO2 v místnosti
  • 400 ppm - venkovní vzduch

 

Senzory CO2 E+E Elektronik

Senzory CO2 od E+E Elektronik pro náročné aplikace pracují na principu snímání NDIR s dvojitou vlnovou délkou / dvěma detektory (čidly). Jeden detektor je nastaven na vlnovou délku 4,2 μm, která je absorbována oxidem uhličitým, a druhý detektor je nastaven na vlnovou délku 3,9 μm, která není ovlivněna žádným plynem. Při měření každého jednotlivého vzorku je koncentrace CO2 počítána na základě výstupu z obou detektorů.

Tento způsob měření je velice imunní vůči znečištění. S časem jdoucí degradace je automaticky kompenzována a senzoru mají vynikající dlouhodobou stabilitu. Jsou tak vhodné pro použití ve vzduchotechnice (HVAC) i v náročných aplikacích. Vícebodová CO2 a teplotní tovární kalibrace zajišťuje vysokou přesnost měření CO2 v celém rozsahu pracovní teploty.

Princip senzoru CO2 E+E Elektronik

Využití

Náročné řízení ventilace a kvality vzduchu v budovách, inkubátory, skleníky, stáje, sklady, dozrávací komory a další.

Čekejte prosím...
cross